Rasfoire documente

Ordinul 311/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 10/1-2003, ediţia 1, ''Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune''

publicat in M.Of. 921 din 22-dec-2003

Metodologie din 2003 de autorizare, suspendare şi anulare a autorizaţiei de funcţionare a parcului ştiinţific şi tehnologic

publicat in M.Of. 921 din 22-dec-2003

Procedura din 2003 de admitere în parcul ştiinţific şi tehnologic a agenţilor economici

publicat in M.Of. 921 din 22-dec-2003

Ordinul 191/2003 privind aprobarea Condiţiilor minime pentru ocuparea funcţiei publice vacante de director executiv al direcţiei pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 921 din 22-dec-2003

Ordinul 1156/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenţă şi transport sanitar, precum şi a serviciilor de recuperare a sănătăţii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 921 din 22-dec-2003

Ordinul 5442/2003 privind aprobarea Metodologiei de autorizare, suspendare şi anulare a autorizaţiei de funcţionare a parcului ştiinţific şi tehnologic şi a Procedurii de admitere în parcul ştiinţific şi tehnologic a agenţilor economici

publicat in M.Of. 921 din 22-dec-2003

Norma 13/2003 pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 3/2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei

publicat in M.Of. 921 din 22-dec-2003

Norma 14/2003 privind investiţiile permise instituţiilor emitente de monedă electronică

publicat in M.Of. 921 din 22-dec-2003

Ordinul 887/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenţă şi transport sanitar, precum şi a serviciilor de recuperare a sănătăţii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 921 din 22-dec-2003