Rasfoire documente

Legea 608/2003 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora

publicat in M.Of. 928 din 23-dec-2003

Decretul 927/2003 privind promulgarea Legii pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora

publicat in M.Of. 928 din 23-dec-2003

Hotarirea 1478/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind reglementarea datoriei Republicii Populare Democrate Coreene către România, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 2002

publicat in M.Of. 928 din 23-dec-2003

Hotarirea 1479/2003 privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de zahăr rafinat originar din Republica Moldova

publicat in M.Of. 928 din 23-dec-2003

Hotarirea 1482/2003 pentru aprobarea Amendamentului nr. 2, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 28 iunie 2002, 29 august 2002, 30 septembrie 2002 şi 16 octombrie 2002 şi, respectiv, la Londra la 12 iulie 2002, 2 septembrie 2002,17 octombrie 2002 şi 16 decembrie 2002 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor şi reabilitarea drumurilor) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 noiembrie 1996

publicat in M.Of. 928 din 23-dec-2003

Hotarirea 1483/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Electrificarea liniei C.F. Doaga-Tecuci-Barboşi, inclusiv Dispecer pentru coordonarea activităţii de exploatare a Complexului Feroviar Galaţi''

publicat in M.Of. 928 din 23-dec-2003

Hotarirea 1484/2003 privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei în proprietatea publică a judeţului Tulcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea

publicat in M.Of. 928 din 23-dec-2003

Hotarirea 1487/2003 pentru aprobarea concesionării unor imobile proprietate publică a statului

publicat in M.Of. 928 din 23-dec-2003

Hotarirea 1488/2003 privind cofinanţarea funcţionării Centrului-Pilot de Recuperare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 928 din 23-dec-2003

Circulara 39/2003 privind modificarea şi completarea Circularei Băncii Naţionale a României nr. 26/2001 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 928 din 23-dec-2003