Rasfoire documente

Ordinul 313/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice C 37 N-2003 ''Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, încercarea în vederea omologării şi exploatarea supapelor de siguranţă destinate echipării cazanelor şi recipientelor sub presiune''

publicat in M.Of. 912 din 19-dec-2003

Hotarirea 1473/2003 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul-cadru de licenţiere referitor la produsele Microsoft

publicat in M.Of. 912 din 19-dec-2003

Hotarirea 1494/2003 privind diminuarea cheltuielilor şi deficitului bugetului de stat şi modificarea sumelor alocate din credite externe pe anul 2003

publicat in M.Of. 912 din 19-dec-2003

Hotarirea 1507/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 169/2003 privind organizarea şi finanţarea programelor de sănătate în anul 2003

publicat in M.Of. 912 din 19-dec-2003

Hotarirea 1508/2003 privind corectarea nivelului ajutorului pentru încălzirea locuinţei în cazul familiilor şi persoanelor singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale

publicat in M.Of. 912 din 19-dec-2003

Hotarirea 1509/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei de carne şi a efectivelor de animale

publicat in M.Of. 912 din 19-dec-2003

Hotarirea 1512/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 912 din 19-dec-2003

Hotarirea 1513/2003 privind mandatarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. să semneze Contractul de proiectare şi construire a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş

publicat in M.Of. 912 din 19-dec-2003

Ordinul 332/2003 pentru autorizarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei de a emite facturi către beneficiarii proiectelor de investiţii finanţate prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru dezvoltarea sistemului energetic

publicat in M.Of. 912 din 19-dec-2003

Ordinul 1816/2003 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.236/154/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind constituirea şi utilizarea veniturilor cu destinaţie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energie electrică şi termică

publicat in M.Of. 912 din 19-dec-2003

Ordinul 331/2003 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.236/154/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind constituirea şi utilizarea veniturilor cu destinaţie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energie electrică şi termică

publicat in M.Of. 912 din 19-dec-2003