Rasfoire documente

Ordinul 307/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C6-2003, ediţia 1, ''Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor metalice pentru fluide''

publicat in M.Of. 902 din 17-dec-2003

Hotarirea 1463/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

publicat in M.Of. 902 din 17-dec-2003

Hotarirea 1462/2003 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale regiilor autonome de interes naţional din subordinea Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 902 din 17-dec-2003

Decizia 448/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 902 din 17-dec-2003

Hotarirea 1461/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.041/2003 privind unele măsuri de reglementare a facilităţilor acordate pensionarilor din sectorul energiei electrice

publicat in M.Of. 902 din 17-dec-2003

Hotarirea 1465/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului

publicat in M.Of. 902 din 17-dec-2003

Ordinul 329/2003 privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială ''Uzina Mecanica Orăştie'' - S.A.

publicat in M.Of. 902 din 17-dec-2003