Rasfoire documente

Decretul 1047/2002 privind conferirea unor decoratii

publicat in M.Of. 9 din 10-ian-2003

Hotarirea 1543/2002 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Companiei Nationale a Imprimeriilor ''Coresi'' - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

publicat in M.Of. 9 din 10-ian-2003

Hotarirea 1545/2002 pentru aprobarea Protocolului dintre guvernele Romaniei, Republicii Turcia si Republicii Bulgaria privind cooperarea in domeniul asistentei umanitare de urgenta, semnat la Cesme la 15 mai 2002

publicat in M.Of. 9 din 10-ian-2003

Protocol din 2002 intre guvernele Romaniei, Republicii Turcia si Republicii Bulgaria privind cooperarea in domeniul asistentei umanitare de urgenta

publicat in M.Of. 9 din 10-ian-2003

Hotarirea 1546/2002 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 229/2000 privind transmiterea complexului sportiv ¬ęStadionul Municipal ''Ion Moina'' din Cluj-Napoca¬Ľ, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 9 din 10-ian-2003

Hotarirea 1547/2002 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome ''Multiproduct''

publicat in M.Of. 9 din 10-ian-2003

Hotarirea 1550/2002 privind transmiterea cu titlu gratuit a unei conducte din cadrul unei investitii sistate la Centrala Termoelectrica Anina, judetul Caras-Severin, din patrimoniul Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice ''Termoelectrica'' - S.A. in domeniul public al orasului Oravita si in administrarea Consiliului Local al Orasului Oravita, judetul Caras-Severin

publicat in M.Of. 9 din 10-ian-2003

Ordinul 1010/2002 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 720/264/2002 privind conditiile acordarii medicamentelor gratuite in cadrul Programului social pe perioada 2002-2003

publicat in M.Of. 9 din 10-ian-2003

Circulara 1/2003 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna ianuarie 2003

publicat in M.Of. 9 din 10-ian-2003

Ordinul 114/2002 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 720/264/2002 privind conditiile acordarii medicamentelor gratuite in cadrul Programului social pe perioada 2002-2003

publicat in M.Of. 9 din 10-ian-2003