Rasfoire documente

Metodologie din 2003 de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie de medie şi joasă tensiune

publicat in M.Of. 882 din 11-dec-2003

Norma sanitara veterinara din 2003 privind stabilirea unui sistem de tarife în sectorul nutriţiei animale

publicat in M.Of. 882 din 11-dec-2003

Hotarirea 1392/2003 privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport

publicat in M.Of. 882 din 11-dec-2003

Hotarirea 1391/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 664/2002 privind activitatea Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (A.D.I.R.I.) şi recunoaşterea sa ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 882 din 11-dec-2003

Hotarirea 1393/2003 privind gestionarea aspectelor logistice de dotare, amenajare şi funcţionare a sediului Secretariatului Executiv al Iniţiativei Pactului de Stabilitate de luptă împotriva Criminalităţii Organizate

publicat in M.Of. 882 din 11-dec-2003

Hotarirea 1401/2003 pentru propunerea Monseniorului Cornel Damian în funcţia de Episcop Auxiliar al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, în vederea recunoaşterii prin decret al Preşedintelui României

publicat in M.Of. 882 din 11-dec-2003

Ordinul 29/2003 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie de medie şi joasă tensiune

publicat in M.Of. 882 din 11-dec-2003

Ordinul 268/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 024-03 ''Manometre cu element elastic''

publicat in M.Of. 882 din 11-dec-2003

Ordinul 805/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea unui sistem de tarife în sectorul nutriţiei animale

publicat in M.Of. 882 din 11-dec-2003

Ordinul 919/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.067/2003 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003

publicat in M.Of. 882 din 11-dec-2003