Rasfoire documente

Procedura din 2003 de desemnare a organizaţiilor de stat şi a organizaţiilor cu caracter caritabil sau filantropic care importă bunuri ce sunt destinate atât utilizării exclusiv pentru nevoile lor de funcţionare, cât şi pentru realizarea obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmăresc

publicat in M.Of. 866 din 05-dec-2003

Hotarirea 1400/2003 privind acordarea unui ajutor

publicat in M.Of. 866 din 05-dec-2003

Hotarirea 1385/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitarea staţiei de epurare, a reţelei de canalizare si a reţelei de distribuţie a apei în municipiul Piatra-Neamţ'', judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 866 din 05-dec-2003

Hotarirea 1388/2003 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor active cu caracter social din patrimoniul Companiei Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani în domeniul public al oraşului Uricani, judeţul Hunedoara, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Uricani

publicat in M.Of. 866 din 05-dec-2003

Hotarirea 1389/2003 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din proprietatea privată a statului şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

publicat in M.Of. 866 din 05-dec-2003

Hotarirea 1390/2003 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor active cu caracter social din patrimoniul Companiei Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani în domeniul public al oraşului Petri la, judeţul Hunedoara, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Petrila

publicat in M.Of. 866 din 05-dec-2003

Ordinul 486/2003 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru controlul şi protecţia materialelor COMSEC NATO în statele nemembre NATO şi organizaţiile internaţionale - IC 1

publicat in M.Of. 866 din 05-dec-2003

Ordinul 487/2003 privind aprobarea Directivei INFOSEC tehnice şi de implementare a securităţii criptografice şi a mecanismelor criptografice NATO - IC 3

publicat in M.Of. 866 din 05-dec-2003

Ordinul 488/2003 privind aprobarea Ghidului pentru elaborarea documentaţiei cu cerinţele de securitate (DCS) pentru sisteme informatice şi de comunicaţii (SIC) - DS 1

publicat in M.Of. 866 din 05-dec-2003

Ordinul 489/2003 pentru aprobarea Ghidului privind structura şi conţinutul Procedurilor Operaţionale de Securitate (PrOpSec) pentru sisteme informatice şi de comunicaţii (SIC) - DS 2

publicat in M.Of. 866 din 05-dec-2003

Ordinul 1664/2003 privind aprobarea Procedurii de desemnare a organizaţiilor de stat şi a organizaţiilor cu caracter caritabil sau filantropic care importă bunuri ce surit destinate atât utilizării exclusiv pentru nevoile lor de funcţionare, cât şi pentru realizarea obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmăresc

publicat in M.Of. 866 din 05-dec-2003