Rasfoire documente

Decretul 781/2003 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri unui pensionar militar, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 845 din 27-nov-2003

Decretul 782/2003 pentru rechemarea şi acreditarea în aceeaşi calitate a unor ambasadori

publicat in M.Of. 845 din 27-nov-2003

Decretul 783/2003 pentru acreditarea unor ambasadori

publicat in M.Of. 845 din 27-nov-2003

Ordinul 228/2003 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''Alimserv'' - S.A. Galaţi, judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 845 din 27-nov-2003

Ordinul 229/2003 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''Dunasi'' - S.A. Galaţi, judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 845 din 27-nov-2003

Ordinul 230/2003 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''Orlatex'' - S.A. Orlat, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 845 din 27-nov-2003

Ordinul 1061/2003 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 548/240/2003 pentru aprobarea preţurilor de referinţă ale dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 845 din 27-nov-2003

Ordinul 819/2003 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 548/240/2003 pentru aprobarea preţurilor de referinţă ale dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 845 din 27-nov-2003