Rasfoire documente

Decretul 693/2003 privind conferirea Semnului onorific In serviciul Armatei pentru ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 839 din 25-nov-2003

Decretul 694/2003 privind conferirea Semnului onorific în serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Protecţie si Pază

publicat in M.Of. 839 din 25-nov-2003

Decizia 407/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (3), art. 16 alin. (1), (5), (6) şi (7), art. 17,18, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) şi (3), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (1) şi (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (2) şi art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, precum şi a prevederilor art. 10 lit. b) şi art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată

publicat in M.Of. 839 din 25-nov-2003

Hotarirea 1345/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru lucrări de dragaj la confluenţa Canalului Dunăre-Marea Neagră cu Dunărea şi în bieful I al acestuia

publicat in M.Of. 839 din 25-nov-2003