Rasfoire documente

Legea 459/2003 Corpului Agronomic din România

publicat in M.Of. 836 din 25-nov-2003

Decretul 719/2003 pentru promulgarea Legii Corpului Agronomic din România

publicat in M.Of. 836 din 25-nov-2003

Decretul 720/2003 pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România

publicat in M.Of. 836 din 25-nov-2003

Decretul 746/2003 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 836 din 25-nov-2003

Legea 481/2003 pentru completarea alineatului (1) al articolului 62 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura

publicat in M.Of. 836 din 25-nov-2003

Decretul 748/2003 privind promulgarea Legii pentru completarea alineatului (1) al articolului 62 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura

publicat in M.Of. 836 din 25-nov-2003

Decretul 683/2003 privind conferirea Semnului onorific În serviciul Armatei pentru ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 836 din 25-nov-2003

Decretul 684/2003 privind conferirea Semnului onorific În serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 836 din 25-nov-2003

Decizia 381/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. 3 din Codul penal şi ale art. 279 şi 284 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 836 din 25-nov-2003

Ordinul 830/2003 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatului de siguranţă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public şi/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum şi pentru acordarea autorizaţiei şi certificatului de operare pentru manevră agenţilor economici care efectuează numai operaţiuni de manevră feroviară

publicat in M.Of. 836 din 25-nov-2003