Rasfoire documente

Ordinul 622/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ privind proiectarea autostrăzilor extraurbane'' (revizuire PD 162-1983), indicativ PD 162-2002

publicat in M.Of. 786 din 07-noi-2003

Ordinul 623/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinuă'' (revizuire CD 151-1985), indicativ CD 151-2002

publicat in M.Of. 786 din 07-noi-2003

Ordinul 624/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ pentru calculul plăcilor armate pe două direcţii la podurile din beton armat'' (revizuire PD 46-1979), indicativ PD 46-2001

publicat in M.Of. 786 din 07-noi-2003

Ordinul 625/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne'' (revizuire CD 155-1985), indicativ CD 155-2001

publicat in M.Of. 786 din 07-noi-2003

Ordinul 641/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Ghid pentru proiectarea căilor navigabile'', indicativ GP-085-03

publicat in M.Of. 786 din 07-noi-2003

Ordinul 642/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă'', indicativ GP-084-03

publicat in M.Of. 786 din 07-noi-2003

Ordinul 643/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea acţiunii asupra construcţiilor portuare maritime şi fluviale'', indicativ GP-086-03

publicat in M.Of. 786 din 07-noi-2003