Rasfoire documente

Ordinul 3110/2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum şi coeficientul de lichiditate

publicat in M.Of. 770 din 03-noi-2003

Ordinul 3111/2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind condiţiile pentru administrarea fondului asigurărilor de viaţă, investirea şi evaluarea activelor şi calculul rezervelor tehnice

publicat in M.Of. 770 din 03-noi-2003

Norma din 2003 privind categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum şi coeficientul de lichiditate

publicat in M.Of. 770 din 03-noi-2003

Norma din 2003 privind condiţiile pentru administrarea fondului asigurărilor de viaţă, investirea şi evaluarea activelor şi calculul rezervelor tehnice

publicat in M.Of. 770 din 03-noi-2003

Norma din 2003 privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale

publicat in M.Of. 770 din 03-noi-2003

Decretul 641/2003 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura ''Reabilitarea staţiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare şi a reţelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, judeţul Buzău, România'', semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003

publicat in M.Of. 770 din 03-noi-2003

Hotarirea 1232/2003 privind declasificarea DJ 714 pe sectorul km 5+000 - km 32+800 Sanatoriul Moroieni - Cabana Peştera şi transmiterea acestuia din domeniul public al judeţului Dâmboviţa în domeniul public al statului

publicat in M.Of. 770 din 03-noi-2003