Rasfoire documente

Hotarirea 1224/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 762 din 30-oct-2003

Legea 411/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura ''Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor şi modernizarea Staţiei de epurare a apelor uzate Bucureşti», România'', semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001

publicat in M.Of. 762 din 30-oct-2003

Amendamentul 1/2002 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura ''Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor şi modernizarea Staţiei de epurare a apelor uzate Bucureşti», România'', semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001

publicat in M.Of. 762 din 30-oct-2003

Decretul 634/2003 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura ''Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor şi modernizarea Staţiei de epurare a apelor uzate Bucureşti», România'', semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001

publicat in M.Of. 762 din 30-oct-2003

Legea 415/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 august 2002 şi la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura ''Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România'', semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000

publicat in M.Of. 762 din 30-oct-2003

Amendamentul 2/2002 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 august 2002 şi la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura ''Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România'', semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000

publicat in M.Of. 762 din 30-oct-2003

Decretul 639/2003 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 august 2002 şi la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura ''Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România'', semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000

publicat in M.Of. 762 din 30-oct-2003

Hotarirea 1215/2003 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern pentru modernizarea Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanei

publicat in M.Of. 762 din 30-oct-2003

Hotarirea 1216/2003 privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societăţii Naţionale ''Îmbunătăţiri Funciare'' - S.A., Filiala Dâmboviţa, în proprietatea publică a comunei Malu cu Flori şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 762 din 30-oct-2003

Hotarirea 1218/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, municipiului Ploieşti, judeţul Prahova

publicat in M.Of. 762 din 30-oct-2003

Hotarirea 1219/2003 privind stabilirea cuantumurilor alocaţiilor zilnice de hrană pentru consumurile colective din unităţile de învăţământ special

publicat in M.Of. 762 din 30-oct-2003

Hotarirea 1220/2003 privind desfiinţarea Facultăţii militare de educaţie fizică din cadrul Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport - Bucureşti

publicat in M.Of. 762 din 30-oct-2003