Rasfoire documente

Hotarirea 1210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice

publicat in M.Of. 757 din 29-oct-2003

Hotarirea 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 757 din 29-oct-2003

Acord din 2001 privind constituirea Consiliului de Planificare pentru Situaţii de Urgenţă Civil-Militare în Sud-Estul Europei

publicat in M.Of. 757 din 29-oct-2003

Decretul 646/2003 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind constituirea Consiliului de Planificare pentru Situaţii de Urgenţă Civil-Militare în Sud-Estul Europei, deschis spre semnare la Sofia la 3 aprilie 2001

publicat in M.Of. 757 din 29-oct-2003

Legea 419/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale, semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002

publicat in M.Of. 757 din 29-oct-2003

Acord din 2002 între Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale

publicat in M.Of. 757 din 29-oct-2003

Decretul 643/2003 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale, semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002

publicat in M.Of. 757 din 29-oct-2003

Legea 421/2003 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Consiliului de Planificare pentru Situaţii de Urgenţă Civil-Militare în Sud-Estul Europei, deschis spre semnare la Sofia la 3 aprilie 2001

publicat in M.Of. 757 din 29-oct-2003