Rasfoire documente

Legea 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare

publicat in M.Of. 698 din 06-oct-2003

Decretul 582/2003 pentru promulgarea Legii privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare

publicat in M.Of. 698 din 06-oct-2003

Hotarirea 1131/2003 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale, sub denumirea ''DC 194A'', a unui drum nenominalizat, situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Mărgineni, judeţul Bacău

publicat in M.Of. 698 din 06-oct-2003

Hotarirea 1133/2003 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 924/1999 privind aprobarea mandatului Fondului Proprietăţii de Stat pentru vânzarea unui pachet de acţiuni ale Societăţii Comerciale ''Rodipet'' - S.A.

publicat in M.Of. 698 din 06-oct-2003

Hotarirea 1135/2003 privind măsuri suplimentare pentru încadrarea în obiectivele salariale aprobate pentru trimestrele III şi IV din anul 2003, pentru agenţii economici monitorizaţi potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001

publicat in M.Of. 698 din 06-oct-2003

Hotarirea 1136/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.168/2002 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2003

publicat in M.Of. 698 din 06-oct-2003

Hotarirea 1138/2003 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul privat al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

publicat in M.Of. 698 din 06-oct-2003

Hotarirea 1139/2003 privind donarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului pentru Universitatea Naţională Militară ''Vasil Levski'' din oraşul Veliko Târnovo, Republica Bulgaria

publicat in M.Of. 698 din 06-oct-2003

Hotarirea 1140/2003 pentru modificarea lit. a) a art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.019/2001 privind garantarea unui credit extern pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicaţii ale Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A.

publicat in M.Of. 698 din 06-oct-2003

Hotarirea 1141/2003 pentru aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei privind activitatea de privatizare pe anul 2003

publicat in M.Of. 698 din 06-oct-2003

Hotarirea 1142/2003 privind preluarea temporară a unor sectoare de drum din domeniul public al municipiului Bucureşti şi din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Naţională a Drumurilor din România'', precum şi încadrarea funcţională, temporară, a acestor sectoare de drum ca drumuri naţionale

publicat in M.Of. 698 din 06-oct-2003

Hotarirea 1147/2003 privind numirea domnului Vlădoiu Aurel în funcţia de prefect al judeţului Vâlcea

publicat in M.Of. 698 din 06-oct-2003

Circulara 29/2003 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna octombrie 2003

publicat in M.Of. 698 din 06-oct-2003

Rectificare din 2003 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2003 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2003

publicat in M.Of. 698 din 06-oct-2003