Rasfoire documente

Hotarirea 1107/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judeţul Tulcea

publicat in M.Of. 681 din 26-sep-2003

Ordinul 65/2003 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea sistemelor de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 681 din 26-sep-2003

Ordinul 66/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele generale pentru sistemele de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 681 din 26-sep-2003

Ordinul 67/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate la evaluarea şi alegerea amplasamentelor instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 681 din 26-sep-2003

Ordinul 68/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear

publicat in M.Of. 681 din 26-sep-2003

Ordinul 69/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate la proiectarea instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 681 din 26-sep-2003

Ordinul 70/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de aprovizionare destinate instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 681 din 26-sep-2003

Ordinul 71/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de fabricare a produselor şi de furnizare a serviciilor destinate instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 681 din 26-sep-2003

Ordinul 72/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de construcţii-montaj destinate instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 681 din 26-sep-2003

Ordinul 73/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de punere în funcţiune a instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 681 din 26-sep-2003

Ordinul 74/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii pentru exploatarea instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 681 din 26-sep-2003

Ordinul 75/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate la dezafectarea instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 681 din 26-sep-2003

Ordinul 76/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate la producerea şi utilizarea softurilor pentru cercetare, proiectare, analize şi calcule destinate instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 681 din 26-sep-2003