Rasfoire documente

Standarde din 2003 pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgenţă prespitalicească şi transport medical

publicat in M.Of. 688 din 01-oct-2003

Standarde din 2003 pentru acreditarea cabinetelor medicale

publicat in M.Of. 688 din 01-oct-2003

Ordinul 686/2003 privind aprobarea Planului pentru eradicarea accelerată a anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României

publicat in M.Of. 688 din 01-oct-2003

Ordinul 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatului de siguranţă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public şi/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum şi pentru acordarea autorizaţiei şi certificatului de operare pentru manevră agenţilor economici care efectuează numai operaţiuni de manevră feroviară

publicat in M.Of. 688 din 01-oct-2003

Norma din 2003 pentru acordarea licenţei de transport feroviar, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public şi/sau în interes propriu pe căile ferate din România

publicat in M.Of. 688 din 01-oct-2003

Norma din 2003 pentru acordarea certificatului de siguranţă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public şi/sau în interes propriu pe căile ferate din România

publicat in M.Of. 688 din 01-oct-2003

Norma din 2003 pentru acordarea autorizaţiei pentru manevră feroviară şi a certificatului de operare pentru manevră, în vederea efectuării numai a operaţiunilor de manevră feroviară

publicat in M.Of. 688 din 01-oct-2003

Decizia 720/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgenţă prespitalicească şi transport medical

publicat in M.Of. 688 din 01-oct-2003

Decizia 721/2003 pentru aprobarea Standardelor pentru acreditarea cabinetelor medicale

publicat in M.Of. 688 din 01-oct-2003

Ordinul 683/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli detaliate pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine şi a produselor din carne de bovină, cu referire la nivelul minim de controale ce trebuie efectuate în acest domeniu

publicat in M.Of. 688 din 01-oct-2003

Norma sanitara veterinara din 2003 care stabileşte reguli detaliate pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine şi a produselor din carne de bovină, cu referire la nivelul minim de controale ce trebuie efectuate în acest domeniu

publicat in M.Of. 688 din 01-oct-2003

Ordinul 710/2003 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 486/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătăţii animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor

publicat in M.Of. 688 din 01-oct-2003

Ordinul 840/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare şi exercitare a auditului public intern în cadrul Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 688 din 01-oct-2003