Rasfoire documente

Decizia 356/2003 asupra sesizării de neconstituţionalitate a Legii de revizuire a Constituţiei României

publicat in M.Of. 686 din 30-sep-2003

Hotarirea 1109/2003 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Afacerilor Sociale din Republica Albania, semnat la Tirana la 21 februarie 2003

publicat in M.Of. 686 din 30-sep-2003

Protocol din 2003 între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Afacerilor Sociale din Republica Albania

publicat in M.Of. 686 din 30-sep-2003

Hotarirea 1115/2003 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 686 din 30-sep-2003

Hotarirea 1116/2003 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale din România şi Ministerul Muncii, Ordinii Sociale, Familiei şi Femeilor din Bavaria, semnat la Bucureşti la 24 aprilie 2003

publicat in M.Of. 686 din 30-sep-2003

Protocol din 2003 de cooperare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale din România şi Ministerul Muncii, Ordinii Sociale, Familiei şi Femeilor din Bavaria

publicat in M.Of. 686 din 30-sep-2003

Hotarirea 1117/2003 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 546/1998 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizarea sistemului de telecomunicaţii al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române''

publicat in M.Of. 686 din 30-sep-2003

Hotarirea 1121/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 714/2003 privind aprobarea finanţării cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării în România a Festivalului de muzică country, cu ocazia zilei naţionale a Statelor Unite ale Americii

publicat in M.Of. 686 din 30-sep-2003