Rasfoire documente

Regulament din 2003 de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi

publicat in M.Of. 679 din 26-sep-2003

Legea 361/2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol şi scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investiţii ''Deponeu ecologic zonal, judeţul Timiş''

publicat in M.Of. 679 din 26-sep-2003

Decretul 550/2003 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol şi scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investiţii ''Deponeu ecologic zonal, judeţul Timiş''

publicat in M.Of. 679 din 26-sep-2003

Legea 362/2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2003 pentru perfecţionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor preţioase în România

publicat in M.Of. 679 din 26-sep-2003

Decretul 551/2003 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2003 pentru perfecţionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor preţioase în România

publicat in M.Of. 679 din 26-sep-2003

Legea 363/2003 privind finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor

publicat in M.Of. 679 din 26-sep-2003

Decretul 552/2003 pentru promulgarea Legii privind finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor

publicat in M.Of. 679 din 26-sep-2003

Legea 364/2003 pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

publicat in M.Of. 679 din 26-sep-2003

Decretul 553/2003 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

publicat in M.Of. 679 din 26-sep-2003

Decizia 310/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167, 168, 169, 171, 172 şi 173 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat

publicat in M.Of. 679 din 26-sep-2003

Ordinul 160/2003 privind concursul public de oferte nr. 35/2003 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare

publicat in M.Of. 679 din 26-sep-2003

Ordinul 168/2003 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''Administrare Cazare Cantine'' - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 679 din 26-sep-2003

Ordinul 303/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi şi a modelului deciziei de încadrare în grad de handicap

publicat in M.Of. 679 din 26-sep-2003