Rasfoire documente

Norma sanitara veterinara din 2003 privind stabilirea condiţiilor speciale ce reglementează activităţile de import de produse din pescuit şi acvacultură originare din India

publicat in M.Of. 642 din 09-sep-2003

Norma sanitara veterinara din 2003 care stabileşte specificaţiile tehnice pentru mărcile de identificare şi dispozitivele de citire în vederea identificării cabalinelor pe teritoriul României

publicat in M.Of. 642 din 09-sep-2003

Hotarirea 1030/2003 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 642 din 09-sep-2003

Hotarirea 1034/2003 privind modificarea pct. 4.02 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002

publicat in M.Of. 642 din 09-sep-2003

Hotarirea 1045/2003 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi externe în limita a 120 milioane dolari S.U.A., în vederea completării finanţării achiziţiilor de resurse energetice pentru iarna 2003-2004

publicat in M.Of. 642 din 09-sep-2003

Ordinul 104/2003 privind implementarea în anul 2003 a Programului UNCTAD/Empretec - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 642 din 09-sep-2003

Ordinul 131/2003 pentru completarea şi modificarea Prescripţiei tehnice PT CR 1-2003, ediţia 1, ''Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi altele la instalaţii mecanice sub presiune, instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil efectuate de către organele tehnice de specialitate ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR)''

publicat in M.Of. 642 din 09-sep-2003

Ordinul 546/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor speciale ce reglementează activităţile de import de produse din pescuit şi acvacultură originare din India

publicat in M.Of. 642 din 09-sep-2003

Ordinul 547/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte specificaţiile tehnice pentru mărcile de identificare şi dispozitivele de citire în vederea identificării cabalinelor pe teritoriul României

publicat in M.Of. 642 din 09-sep-2003