Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 640 din 09-sep-2003

Ordonanta urgenta 76/2003 pentru modificarea art. 15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

publicat in M.Of. 640 din 09-sep-2003

Hotarirea 1031/2003 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 640 din 09-sep-2003

Hotarirea 1040/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 640 din 09-sep-2003

Ordinul 126/2003 pentru completarea şi modificarea Prescripţiei tehnice PT R 10-2003, ediţia 1, ''Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane - teleschiuri şi telesănii'', aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 100/2003

publicat in M.Of. 640 din 09-sep-2003

Ordinul 130/2003 pentru completarea şi modificarea Prescripţiei tehnice PT R 16-2003, ediţia 1, ''Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreţinerea, revizia, verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale'', aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 103/2003

publicat in M.Of. 640 din 09-sep-2003

Ordinul 132/2003 pentru completarea şi modificarea Prescripţiei tehnice PT R 3-2003, ediţia 1, ''Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor'', aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 146/2003

publicat in M.Of. 640 din 09-sep-2003

Ordinul 4634/2003 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare Parcului ştiinţific şi tehnologic ''Softex'' Brăila

publicat in M.Of. 640 din 09-sep-2003