Rasfoire documente

Ordinul 93/2003 privind aprobarea Listei organismelor notificate care efectuează evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune

publicat in M.Of. 630 din 03-sep-2003

Hotarirea 986/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2003, pentru organizarea şi desfăşurarea în România a etapei 2003 a Campionatului Mondial de Supermoto 2003-2006

publicat in M.Of. 630 din 03-sep-2003

Hotarirea 995/2003 privind reglementarea unor activităţi preluate de Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 630 din 03-sep-2003

Hotarirea 996/2003 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A., Sucursala de Transport Craiova

publicat in M.Of. 630 din 03-sep-2003

Hotarirea 997/2003 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 773/2002 pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale privind asistenţa socială

publicat in M.Of. 630 din 03-sep-2003

Hotarirea 998/2003 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice ''Electrica Dobrogea'' - S.A. şi ''Electrica Banat'' - S.A.

publicat in M.Of. 630 din 03-sep-2003

Hotarirea 999/2003 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj

publicat in M.Of. 630 din 03-sep-2003

Hotarirea 1001/2003 privind instituirea şi administrarea unui contingent tarifar la importul în România de zahăr alb originar din Uniunea Europeană şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.494/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la exportul şi importul unor categorii de produse

publicat in M.Of. 630 din 03-sep-2003

Hotarirea 1002/2003 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societăţilor comerciale de distribuţie a gazelor naturale ''Distrigaz Sud'' - S.A. Bucureşti şi ''Distrigaz Nord'' - S.A. Târgu Mureş

publicat in M.Of. 630 din 03-sep-2003

Hotarirea 1007/2003 privind finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pe anul 2003 a lucrărilor de execuţie pentru unele obiective de investiţii, consolidări şi reabilitări de imobile din învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 630 din 03-sep-2003

Ordinul 556/2003 pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizaţi

publicat in M.Of. 630 din 03-sep-2003

Decizia 367/2003 referitoare la stabilirea sancţiunilor pentru încălcarea prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996 de către Societatea Comercială ALLIANZ ŢIRIAC Asigurări - S.A.

publicat in M.Of. 630 din 03-sep-2003