Rasfoire documente

Hotarirea 1016/2003 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor

publicat in M.Of. 637 din 08-sep-2003

Hotarirea 1015/2003 privind plata de către Ministerul Sănătăţii a contribuţiei voluntare a României la Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (FNUAP)

publicat in M.Of. 637 din 08-sep-2003

Hotarirea 1020/2003 privind procesarea piritei aurifere arsenioase de la Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase ''Remin'' - S.A. Baia Mare

publicat in M.Of. 637 din 08-sep-2003

Hotarirea 15/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Senatului nr. 51/2000 privind aprobarea numărului şi denumirii comisiilor permanente ale Senatului, precum şi a numărului de membri ai acestora

publicat in M.Of. 637 din 08-sep-2003

Hotarirea 16/2003 pentru completarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 637 din 08-sep-2003

Hotarirea 16/2003 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 45/2000 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 637 din 08-sep-2003

Hotarirea 1018/2003 pentru aprobarea finanţării proiectului ''Turneul în Statele Unite ale Americii al Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti'' din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

publicat in M.Of. 637 din 08-sep-2003

Hotarirea 1024/2003 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 637 din 08-sep-2003

Hotarirea 1041/2003 privind unele măsuri de reglementare a facilităţilor acordate pensionarilor din sectorul energiei electrice

publicat in M.Of. 637 din 08-sep-2003