Rasfoire documente

Ordonanta 60/2003 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României

publicat in M.Of. 616 din 29-aug-2003

Ordonanta 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 9 din Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european

publicat in M.Of. 616 din 29-aug-2003

Ordonanta 62/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

publicat in M.Of. 616 din 29-aug-2003

Ordonanta 63/2003 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat

publicat in M.Of. 616 din 29-aug-2003

Hotarirea 951/2003 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Procesul-verbal al celei de-a XXXIII-a sesiuni a Comisiei mixte pentru reconstituirea şi marcarea frontierei de stat dintre România şi Serbia şi Muntenegru, desfăşurată în perioada 10-13 martie 2003, semnat la Belgrad la 13 martie 2003

publicat in M.Of. 616 din 29-aug-2003