Rasfoire documente

Regulament din 2003 de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum

publicat in M.Of. 570 din 08-aug-2003

Decizia 301/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 570 din 08-aug-2003

Ordinul 483/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum

publicat in M.Of. 570 din 08-aug-2003

Ordinul 2614/2003 privind clasarea Ansamblului Mănăstirii Ţigăneşti din satul/comuna Ciolpani, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 570 din 08-aug-2003

Ordinul 2615/2003 privind clasarea Staţiei de Pompare Grozăveşti din municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 235-237, sectorul 6

publicat in M.Of. 570 din 08-aug-2003

Ordinul 2616/2003 privind clasarea sinagogii din oraşul Şimleu Silvaniei, Piaţa 1 Mai, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 570 din 08-aug-2003

Ordinul 2617/2003 privind clasarea Templului comunităţii evreieşti din municipiul Buzău, str. Alexandru Marghiloman nr. 29, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 570 din 08-aug-2003

Ordinul 2618/2003 privind clasarea sinagogii din municipiul Timişoara, str. I. L. Caragiale nr. 2, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 570 din 08-aug-2003

Ordinul 2619/2003 privind clasarea imobilului situat în municipiul Bucureşti, str. C. A. Rosetti nr. 26, sectorul 1

publicat in M.Of. 570 din 08-aug-2003

Ordinul 2622/2003 privind declasarea din oficiu a imobilului situat în municipiul Târgovişte, calea Câmpulung nr. 46, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 570 din 08-aug-2003

Ordinul 2623/2003 privind declasarea locuinţei situate în municipiul Turnu Măgurele, str. General Praporgescu nr. 59 A, judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 570 din 08-aug-2003