Rasfoire documente

Ordinul 4/2003 privind cursul oficial leu/dolar S.U.A. în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 576 din 12-aug-2003

Decizia 370/2003 privind acordarea autorizaţiei de înfiinţare pentru modificarea obiectivului energetic ''Staţia electrică 220/110 kV Oradea Sud'' Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A.

publicat in M.Of. 576 din 12-aug-2003

Ordinul 605/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea elementelor de construcţii hidroizolate cu materiale bituminoase şi polimerice''

publicat in M.Of. 576 din 12-aug-2003

Ordinul 140/2003 privind aprobarea licenţei de concesiune pentru explorarea tufurilor din perimetrul Buda, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''Moldocim'' - S.A. Bicaz

publicat in M.Of. 576 din 12-aug-2003

Decizia 371/2003 privind acordarea autorizaţiei de înfiinţare pentru modificarea obiectivului energetic ''Staţia electrică 400/110 kV Constanţa Nord'' Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A.

publicat in M.Of. 576 din 12-aug-2003

Ordinul 603/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Ghid pentru stabilirea criteriilor de performanţă şi a compoziţiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice''

publicat in M.Of. 576 din 12-aug-2003

Ordinul 604/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Ghid de proiectare şi execuţie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri''

publicat in M.Of. 576 din 12-aug-2003

Ordinul 751/2003 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie ''Cantacuzino'' şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale ''Victor Babeş''

publicat in M.Of. 576 din 12-aug-2003

Ordinul 753/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenţă şi transport sanitar, precum şi a serviciilor de recuperare a sănătăţii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 576 din 12-aug-2003

Ordinul 24555/2003 privind cursul oficial leu/dolar S.U.A. în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 576 din 12-aug-2003

Ordinul 699/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenţă şi transport sanitar, precum şi a serviciilor de recuperare a sănătăţii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 576 din 12-aug-2003