Rasfoire documente

Hotarirea 874/2003 privind modificarea art. 45 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice

publicat in M.Of. 562 din 05-aug-2003

Decretul 516/2003 privind conferirea Ordinului naţional Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

publicat in M.Of. 562 din 05-aug-2003

Decretul 515/2003 privind conferirea Ordinului naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

publicat in M.Of. 562 din 05-aug-2003

Decretul 517/2003 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Acordul privind înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma la 5 februarie 1988, aşa cum a fost modificat la 1 iulie 2002

publicat in M.Of. 562 din 05-aug-2003

Decizia 293/2003 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 193 alin. 2 din Codul penal şi ale art. 23 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată

publicat in M.Of. 562 din 05-aug-2003

Ordinul 67/2003 privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială ''Melana IV'' - S.A.

publicat in M.Of. 562 din 05-aug-2003

Ordinul 962/2003 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale conform art. 29 lit. D.c) pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 731/2002, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 562 din 05-aug-2003

Ordinul 978/2003 privind prelungirea aplicabilităţii ordinelor ministrului finanţelor publice nr. 557/2003 şi nr. 558/2003

publicat in M.Of. 562 din 05-aug-2003