Rasfoire documente

Decizia 275/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 şi ale art. 329 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 565 din 06-aug-2003

Decizia 278/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, 7 şi 10 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată

publicat in M.Of. 565 din 06-aug-2003

Decizia 279/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 565 din 06-aug-2003

Decizia 280/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (1) şi (2) şi ale art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

publicat in M.Of. 565 din 06-aug-2003

Decizia 281/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului superior

publicat in M.Of. 565 din 06-aug-2003

Hotarirea 869/2003 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Institutul European pentru Cooperare în Aplicarea Legii referitor la colaborarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, semnat la Bucureşti la 19 martie 2003

publicat in M.Of. 565 din 06-aug-2003

Memorandum din 2003 DE ÎNŢELEGERE între Guvernul României şi Institutul European pentru Cooperare în Aplicarea Legii referitor la colaborarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne

publicat in M.Of. 565 din 06-aug-2003

Ordinul 484/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 344/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind documentele necesare trecerii frontierei pentru animale vii importate în România

publicat in M.Of. 565 din 06-aug-2003

Ordinul 485/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 343/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurilor controalelor veterinare la punctele de inspecţie de frontieră din România asupra produselor provenite din ţări terţe

publicat in M.Of. 565 din 06-aug-2003