Rasfoire documente

Norma din 2003 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular

publicat in M.Of. 547 din 30-iul-2003

Norma din 2003 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular

publicat in M.Of. 547 din 30-iul-2003

Norma din 2003 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular

publicat in M.Of. 547 din 30-iul-2003

Decizia 271/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002

publicat in M.Of. 547 din 30-iul-2003

Decizia 308/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 547 din 30-iul-2003

Ordinul 344/B/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular

publicat in M.Of. 547 din 30-iul-2003

Rectificare din 2003 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 857/2003 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 24 iulie 2003

publicat in M.Of. 547 din 30-iul-2003

Ordinul 4620/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular

publicat in M.Of. 547 din 30-iul-2003

Ordinul 1448/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular

publicat in M.Of. 547 din 30-iul-2003