Rasfoire documente

Decretul 456/2003 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare

publicat in M.Of. 509 din 15-iul-2003

Legea 300/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2002

publicat in M.Of. 509 din 15-iul-2003

Acord din 2002 între Guvernul României şi Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internaţionale

publicat in M.Of. 509 din 15-iul-2003

Decretul 432/2003 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2002

publicat in M.Of. 509 din 15-iul-2003

Legea 321/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare

publicat in M.Of. 509 din 15-iul-2003

Hotarirea 780/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei în domeniul public al judeţului Sibiu şi în administrarea Teatrului de Copii şi Tineret ''Gong'' Sibiu

publicat in M.Of. 509 din 15-iul-2003

Hotarirea 787/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

publicat in M.Of. 509 din 15-iul-2003

Hotarirea 788/2003 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 509 din 15-iul-2003

Hotarirea 789/2003 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Arhivele Naţionale ale României şi Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Washington la 12 noiembrie 2002

publicat in M.Of. 509 din 15-iul-2003

Acord de cooperare din 2002 între Arhivele Naţionale ale României şi Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii

publicat in M.Of. 509 din 15-iul-2003

Hotarirea 790/2003 privind aprobarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003, pentru modificarea Acordului privind serviciile aeriene între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 28 iunie 1993, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 608/1993

publicat in M.Of. 509 din 15-iul-2003

Protocol din 2003 la Acordul privind serviciile aeriene între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 28 iunie 1993

publicat in M.Of. 509 din 15-iul-2003

Hotarirea 791/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Constanţa'' - S.A. în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Constanţa'' - S.A.

publicat in M.Of. 509 din 15-iul-2003

Hotarirea 793/2003 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''Industrie Mică şi Prestaţii'' - S.A.

publicat in M.Of. 509 din 15-iul-2003

Hotarirea 794/2003 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''Citadela Com'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 509 din 15-iul-2003