Rasfoire documente

Legea 23/2003 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat in Israel la 19 decembrie 1967

publicat in M.Of. 48 din 28-ian-2003

Memorandum din 1996 DE INTELEGERE cu privire la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile

publicat in M.Of. 48 din 28-ian-2003

Decretul 28/2003 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de intelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat in Israel la 19 decembrie 1967

publicat in M.Of. 48 din 28-ian-2003

Hotarirea 1592/2002 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonoma a Distributiei si Exploatarii Filmelor ''Romania-Film'' in domeniul public al municipiului Turnu Magurele si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman

publicat in M.Of. 48 din 28-ian-2003

Hotarirea 23/2003 privind transmiterea unei parti a unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Administratiei Nationale ''Apele Romane''

publicat in M.Of. 48 din 28-ian-2003

Hotarirea 24/2003 pentru trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor

publicat in M.Of. 48 din 28-ian-2003

Ordinul 29/2003 privind aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora

publicat in M.Of. 48 din 28-ian-2003