Rasfoire documente

Legea 289/2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 465 din 30-iun-2003

Decretul 418/2003 privind promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 465 din 30-iun-2003

Legea 298/2003 pentru ratificarea Actului adiţional nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 5 mai 2003 şi la Paris la 12 mai 2003, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999

publicat in M.Of. 465 din 30-iun-2003

Actul 1/2003 ADIŢIONAL la Acordul-cadru de împrumut din data de 29 iulie 1999 referitor la F/P 1310 (1998) - Spitalul Psihiatric Gura Ocniţei - România

publicat in M.Of. 465 din 30-iun-2003

Decretul 429/2003 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Actului adiţional nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 5 mai 2003 şi la Paris la 12 mai 2003, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999

publicat in M.Of. 465 din 30-iun-2003

Decretul 424/2003 privind conferirea Ordinului naţional Steaua României în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 465 din 30-iun-2003

Hotarirea 17/2003 privind suplimentarea participării României cu formaţiuni speciale din Ministerul Apărării Naţionale la misiunile de stabilizare şi reconstrucţie din Irak

publicat in M.Of. 465 din 30-iun-2003

Hotarirea 19/2003 privind instituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2001

publicat in M.Of. 465 din 30-iun-2003

Hotarirea 20/2003 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2003

publicat in M.Of. 465 din 30-iun-2003

Hotarirea 21/2003 pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului nr. 29/1994 privind stabilirea organizaţiilor internaţionale la care participă Parlamentul României

publicat in M.Of. 465 din 30-iun-2003

Ordonanta urgenta 65/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat

publicat in M.Of. 465 din 30-iun-2003