Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 53/2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 452 din 25-iun-2003

Regulament din 2003 de organizare şi funcţionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 452 din 25-iun-2003

Legea 273/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităţilor

publicat in M.Of. 452 din 25-iun-2003

Legea 272/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare

publicat in M.Of. 452 din 25-iun-2003

Decretul 397/2003 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare

publicat in M.Of. 452 din 25-iun-2003

Decretul 398/2003 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităţilor

publicat in M.Of. 452 din 25-iun-2003

Ordonanta urgenta 52/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 452 din 25-iun-2003

Ordinul 132/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a componenţei acestuia

publicat in M.Of. 452 din 25-iun-2003

Ordinul 240/2003 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului dezvoltării şi prognozei şi al ministrului finanţelor publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind condiţiile în care îşi pot desfăşura activitatea agenţii economici care realizează producţie de produse alimentare în zonele defavorizate şi care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 452 din 25-iun-2003

Ordinul 118/2003 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului dezvoltării şi prognozei şi al ministrului finanţelor publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind condiţiile în care îşi pot desfăşura activitatea agenţii economici care realizează producţie de produse alimentare în zonele defavorizate şi care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 452 din 25-iun-2003

Ordinul 763/2003 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului dezvoltării şi prognozei şi al ministrului finanţelor publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind condiţiile în care îşi pot desfăşura activitatea agenţii economici care realizează producţie de produse alimentare în zonele defavorizate şi care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 452 din 25-iun-2003