Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2003 privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări şi a organismelor de certificare care realizează evaluarea conformităţii jucăriilor

publicat in M.Of. 459 din 27-iun-2003

Hotarirea 11/2003 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 20/2001 privind structura serviciilor Senatului

publicat in M.Of. 459 din 27-iun-2003

Decizia 224/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 459 din 27-iun-2003

Decizia 225/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 308 alin. 2 şi 5, art. 312 alin. 4, art. 399, precum şi a dispoziţiilor cuprinse în secţiunea a VI-a ''Contestaţia la executare'' din capitolul I al cărţii a V-a din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 459 din 27-iun-2003

Hotarirea 706/2003 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

publicat in M.Of. 459 din 27-iun-2003

Ordinul 367/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT A 2-2003, ediţia 1, ''Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea şi verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili solizi cu putere termică mai mică de 50 kW''

publicat in M.Of. 459 din 27-iun-2003

Ordinul 368/2003 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări şi a organismelor de certificare care realizează evaluarea conformităţii jucăriilor

publicat in M.Of. 459 din 27-iun-2003

Ordinul 784/2003 privind prelungirea aplicabilităţii ordinelor ministrului finanţelor publice nr. 557/2003 şi nr. 558/2003

publicat in M.Of. 459 din 27-iun-2003