Rasfoire documente

Decizia 175/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 506/2002

publicat in M.Of. 456 din 26-iun-2003

Decizia 244/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1-3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2002

publicat in M.Of. 456 din 26-iun-2003

Hotarirea 710/2003 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 571/2003 privind contractarea unui împrumut extern sub forma unei emisiuni de obligaţiuni pe pieţele externe de capital, denominate în euro

publicat in M.Of. 456 din 26-iun-2003

Ordinul 365/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată care adoptă standarde europene armonizate

publicat in M.Of. 456 din 26-iun-2003

Ordinul 366/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT A 3-2003, ediţia 1, ''Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea şi verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi''

publicat in M.Of. 456 din 26-iun-2003