Rasfoire documente

Legea 268/2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995

publicat in M.Of. 430 din 19-iun-2003

Decretul 382/2003 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995

publicat in M.Of. 430 din 19-iun-2003

Ordinul 186/2003 pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de calificare şi a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 284/4.248/2002

publicat in M.Of. 430 din 19-iun-2003

Ordinul 382/2003 pentru modificarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 228/2003 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi materialului săditor

publicat in M.Of. 430 din 19-iun-2003

Ordinul 391/2003 privind predarea spre exploatare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vânzării de către Regia Naţională a Pădurilor

publicat in M.Of. 430 din 19-iun-2003

Ordinul 4105/2003 pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de calificare şi a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 284/4.248/2002

publicat in M.Of. 430 din 19-iun-2003