Rasfoire documente

Hotarirea 1598/2002 privind aprobarea numarului mediu maxim de personal pentru agentii economici din industria de aparare care beneficiaza in anul 2003 de prevederile art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare

publicat in M.Of. 42 din 27-ian-2003

Norme Metodologice din 2002 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare

publicat in M.Of. 42 din 27-ian-2003

Decizia 11/2003 privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

publicat in M.Of. 42 din 27-ian-2003

Hotarirea 1597/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare

publicat in M.Of. 42 din 27-ian-2003

Legea 32/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 42 din 27-ian-2003

Decretul 37/2003 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 42 din 27-ian-2003

Legea 33/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/2002 privind unele masuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societatii Comerciale ''Santierul Naval'' - S.A. Constanta

publicat in M.Of. 42 din 27-ian-2003

Decretul 38/2003 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/2002 privind unele masuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societatii Comerciale ''Santierul Naval'' - S.A. Constanta

publicat in M.Of. 42 din 27-ian-2003

Legea 34/2003 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national

publicat in M.Of. 42 din 27-ian-2003

Decretul 39/2003 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national

publicat in M.Of. 42 din 27-ian-2003