Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2003 pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 ''Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale''

publicat in M.Of. 425 din 17-iun-2003

Decizia 183/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002

publicat in M.Of. 425 din 17-iun-2003

Decizia 217/2003 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 lit. m) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 425 din 17-iun-2003

Decizia 57/2003 privind aprobarea Ghidului de pregătire şi examinare a cursanţilor în domeniul elaborării bilanţurilor energetice

publicat in M.Of. 425 din 17-iun-2003

Ordinul 814/2003 pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 955/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 ''Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale''

publicat in M.Of. 425 din 17-iun-2003