Rasfoire documente

Hotarirea 656/2003 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc

publicat in M.Of. 417 din 13-iun-2003

Hotarirea 657/2003 pentru modificarea anexelor nr. II/3, II/4 şi II/10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anul 2003 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale

publicat in M.Of. 417 din 13-iun-2003

Hotarirea 659/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea, în cadrul Muzeului Naţional de Artă Contemporană, a Colecţiei de artă ''Vasile Grigore - pictor şi colecţionar''

publicat in M.Of. 417 din 13-iun-2003

Hotarirea 660/2003 privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al judeţului Ilfov şi din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Naţională a Drumurilor din România'', precum şi încadrarea funcţională a acestora ca drum naţional

publicat in M.Of. 417 din 13-iun-2003

Hotarirea 661/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru proiectarea şi demararea lucrărilor de construire a Memorialului Eroilor Martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989

publicat in M.Of. 417 din 13-iun-2003

Ordinul 381/2003 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 640/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului pentru anul 2003

publicat in M.Of. 417 din 13-iun-2003

Ordinul 387/2003 pentru împuternicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic de a încheia contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare

publicat in M.Of. 417 din 13-iun-2003

Ordinul 753/2003 privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu dobândă în valută, seria VAL 3 USD 2006

publicat in M.Of. 417 din 13-iun-2003