Rasfoire documente

Decretul 355/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei dintre România şi Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002

publicat in M.Of. 407 din 11-iun-2003

Decizia 166/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 din Codul familiei

publicat in M.Of. 407 din 11-iun-2003

Decizia 208/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 407 din 11-iun-2003

Decizia 209/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV alin. (1) coroborat cu art. I pct. 30 referitor la art. 29 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

publicat in M.Of. 407 din 11-iun-2003

Hotarirea 629/2003 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 400/1997 privind aprobarea listei instalaţiilor speciale de interes naţional finanţate de Ministerul Cercetării şi Tehnologiei

publicat in M.Of. 407 din 11-iun-2003

Hotarirea 630/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Mărirea gradului de siguranţă a instalaţiilor aferente staţiei 400/220/110 kV Sibiu Sud'', judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 407 din 11-iun-2003

Hotarirea 631/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism

publicat in M.Of. 407 din 11-iun-2003

Hotarirea 632/2003 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii

publicat in M.Of. 407 din 11-iun-2003

Hotarirea 633/2003 privind înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

publicat in M.Of. 407 din 11-iun-2003

Hotarirea 634/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 276/2003 privind achiziţia de medicamente, materiale sanitare, reactivi şi alte produse specifice aferente programelor şi subprogramelor de sănătate în anul 2003

publicat in M.Of. 407 din 11-iun-2003

Hotarirea 636/2003 pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de împrumut (Proiectul de conservare a energiei termice) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 13 aprilie 1997

publicat in M.Of. 407 din 11-iun-2003