Rasfoire documente

Regulament din 2003 de organizare şi funcţionare a Grupului de lucru pentru coordonarea implementării măsurilor prevăzute în Carta Europeană pentru Întreprinderile Mici

publicat in M.Of. 399 din 09-iun-2003

Ordonanta urgenta 43/2003 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

publicat in M.Of. 399 din 09-iun-2003

Ordonanta urgenta 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale ''Îmbunătăţiri Funciare'' - S.A.''

publicat in M.Of. 399 din 09-iun-2003

Ordonanta urgenta 41/2003 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale

publicat in M.Of. 399 din 09-iun-2003

Hotarirea 625/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 399 din 09-iun-2003

Hotarirea 642/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 551/2003 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2003

publicat in M.Of. 399 din 09-iun-2003

Hotarirea 643/2003 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2003

publicat in M.Of. 399 din 09-iun-2003

Ordinul 100/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului de lucru pentru coordonarea implementării măsurilor prevăzute în Carta Europeană pentru Întreprinderile Mici

publicat in M.Of. 399 din 09-iun-2003