Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 40/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 378 din 02-iun-2003

Hotarirea 601/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 378 din 02-iun-2003

Ordonanta urgenta 39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol şi scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investiţii ''Deponeu ecologic zonal, judeţul Timiş''

publicat in M.Of. 378 din 02-iun-2003

Hotarirea 599/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene

publicat in M.Of. 378 din 02-iun-2003

Hotarirea 600/2003 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei

publicat in M.Of. 378 din 02-iun-2003

Hotarirea 602/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

publicat in M.Of. 378 din 02-iun-2003

Hotarirea 603/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor

publicat in M.Of. 378 din 02-iun-2003

Hotarirea 604/2003 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

publicat in M.Of. 378 din 02-iun-2003

Hotarirea 605/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului

publicat in M.Of. 378 din 02-iun-2003