Rasfoire documente

Conventie din 1980 privind facilitarea accesului internaţional la justiţie

publicat in M.Of. 375 din 02-iun-2003

Ordinul 60/2003 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''Omega'' - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 375 din 02-iun-2003

Legea 215/2003 pentru aderarea României la Convenţia privind facilitarea accesului internaţional la justiţie, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980

publicat in M.Of. 375 din 02-iun-2003

Decretul 312/2003 privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenţia privind facilitarea accesului internaţional la justiţie, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980

publicat in M.Of. 375 din 02-iun-2003

Hotarirea 558/2003 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''Pro Conic'' - S.R.L. Buciumi

publicat in M.Of. 375 din 02-iun-2003

Hotarirea 559/2003 privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la acordurile de concesiune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2000, a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ''Romgaz'' - S.A. Mediaş

publicat in M.Of. 375 din 02-iun-2003

Hotarirea 560/2003 privind darea în administrarea Casei Judeţene de Pensii Bistriţa-Năsăud a unui imobil proprietate publică a statului

publicat in M.Of. 375 din 02-iun-2003

Hotarirea 562/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 375 din 02-iun-2003

Ordinul 61/2003 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''Soceram'' - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 375 din 02-iun-2003

Ordinul 62/2003 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''I.C.E.F.S.'' - S.A. Săvineşti, judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 375 din 02-iun-2003

Ordinul 63/2003 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''Apcom Select'' - S.A. Târgu Mureş

publicat in M.Of. 375 din 02-iun-2003

Ordinul 632/2003 pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiară şi contabilă

publicat in M.Of. 375 din 02-iun-2003