Rasfoire documente

Decretul 316/2003 pentru numirea unui procuror financiar

publicat in M.Of. 356 din 26-mai-2003

Decizia 179/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 356 din 26-mai-2003

Decizia 180/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 pct. 9 din Statutul profesiei de avocat

publicat in M.Of. 356 din 26-mai-2003

Ordinul 259/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind comerţul cu ecvidee destinate competiţiilor şi care stabileşte condiţiile de participare la acestea

publicat in M.Of. 356 din 26-mai-2003

Ordinul 295/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte specificaţiile tehnice pentru mărcile de identificare şi dispozitivele de citire în vederea identificării cabalinelor pe teritoriul României

publicat in M.Of. 356 din 26-mai-2003

Ordinul 315/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul transportului, cu referire la stabilirea punctelor de oprire, a punctelor de transfer şi a planului de rută, în cazul transporturilor internaţionale

publicat in M.Of. 356 din 26-mai-2003

Ordinul 322/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea produselor din carne şi a altor produse de origine animală

publicat in M.Of. 356 din 26-mai-2003

Lista din 2003 agenţilor economici comercianţi angro de uleiuri minerale

publicat in M.Of. 356 din 26-mai-2003

Lista din 2003 depozitelor speciale (completare)

publicat in M.Of. 356 din 26-mai-2003

Rectificare din 2003 la Legea nr. 178/2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 19 mai 2003

publicat in M.Of. 356 din 26-mai-2003