Rasfoire documente

Decizia 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu şi fără contribuţie personală, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003

publicat in M.Of. 321 din 13-mai-2003

Legea 185/2003 pentru înfiinţarea comunei Râca, prin reorganizarea comunei Popeşti, judeţul Argeş

publicat in M.Of. 321 din 13-mai-2003

Decretul 268/2003 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2002 privind stingerea unor obligaţii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România, precum şi ale personalului acestora

publicat in M.Of. 321 din 13-mai-2003

Hotarirea 516/2003 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 321 din 13-mai-2003

Legea 183/2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate

publicat in M.Of. 321 din 13-mai-2003

Decretul 267/2003 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate

publicat in M.Of. 321 din 13-mai-2003

Legea 184/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2002 privind stingerea unor obligaţii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România, precum şi ale personalului acestora

publicat in M.Of. 321 din 13-mai-2003

Decretul 269/2003 privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea comunei Râca prin reorganizarea comunei Popeşti, judeţul Argeş

publicat in M.Of. 321 din 13-mai-2003