Rasfoire documente

Ordinul 628/2003 pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997

publicat in M.Of. 326 din 14-mai-2003

Decretul 260/2003 privind conferirea Ordinului naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor

publicat in M.Of. 326 din 14-mai-2003

Hotarirea 500/2003 privind suplimentarea numărului de posturi din Serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 326 din 14-mai-2003

Hotarirea 512/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2003 pentru Comitetul Olimpic Român

publicat in M.Of. 326 din 14-mai-2003

Hotarirea 513/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul privat al municipiului Sibiu, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 326 din 14-mai-2003

Ordinul 117/2003 pentru modificarea anexei nr. 12 la Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa internă sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, precum şi a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 647/2001

publicat in M.Of. 326 din 14-mai-2003

Ordinul 418/2003 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 327/2003 privind externalizarea serviciilor de transport nemedicalizat efectuate de serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 326 din 14-mai-2003