Rasfoire documente

Decizia 134/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000

publicat in M.Of. 306 din 07-mai-2003

Ordinul 214/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare de implementare a măsurilor de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor privind performanţa metodelor analitice şi interpretarea rezultatelor

publicat in M.Of. 306 din 07-mai-2003

Ordinul 224/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte tehnologia de creştere şi exploatare a struţilor în România, precum şi certificarea şi carantinarea acestora după import

publicat in M.Of. 306 din 07-mai-2003

Ordinul 236/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la colectarea de date referitoare la competiţiile de ecvidee la care se referă art. 4 alin. (2) din Norma sanitară veterinară care priveşte comerţul cu ecvidee destinate competiţiilor şi care stabileşte condiţiile de participare la acestea

publicat in M.Of. 306 din 07-mai-2003

Ordinul 239/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte metodele de monitorizare a performanţelor şi metodele pentru evaluarea valorii genetice a animalelor de reproducţie de rasă pură din specia bovine

publicat in M.Of. 306 din 07-mai-2003

Ordinul 241/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte criteriile pentru înscrierea şi înregistrarea ecvideelor în registre genealogice, în scopul reproducţiei

publicat in M.Of. 306 din 07-mai-2003

Ordinul 243/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la admiterea în scopuri de reproducţie a animalelor de reproducţie de rasă pură din specia bovine

publicat in M.Of. 306 din 07-mai-2003

Ordinul 244/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli detaliate specifice de aplicare a regimului de restituire a plăţilor de export în ceea ce priveşte bunăstarea animalelor din specia bovine

publicat in M.Of. 306 din 07-mai-2003

Ordinul 245/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la standardele zootehnice aplicabile animalelor de reproducţie din specia porcine

publicat in M.Of. 306 din 07-mai-2003

Rectificare din 2003 la Hotărârea Guvernului nr. 413/2003 privind numirea unui consul general, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 14 aprilie 2003

publicat in M.Of. 306 din 07-mai-2003