Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2003 privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren

publicat in M.Of. 305 din 07-mai-2003

Norme Metodologice din 2003 privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la inundaţii

publicat in M.Of. 305 din 07-mai-2003

Procedura din 2003 de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele naţionale de comunicaţii electronice punct-multipunct în banda de 3,5 GHz

publicat in M.Of. 305 din 07-mai-2003

Legea 163/2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2003 pentru ratificarea Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene, semnat la Bucureşti la 20 iulie 2002

publicat in M.Of. 305 din 07-mai-2003

Ordinul 192/2003 privind înfiinţarea agenţiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

publicat in M.Of. 305 din 07-mai-2003

Decretul 240/2003 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2003 pentru ratificarea Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene, semnat la Bucureşti la 20 iulie 2002

publicat in M.Of. 305 din 07-mai-2003

Legea 165/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2002 privind suspendarea aplicării unor dispoziţii din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991

publicat in M.Of. 305 din 07-mai-2003

Decretul 244/2003 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2002 privind suspendarea aplicării unor dispoziţii din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991

publicat in M.Of. 305 din 07-mai-2003

Legea 166/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomaţi

publicat in M.Of. 305 din 07-mai-2003

Decretul 245/2003 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomaţi

publicat in M.Of. 305 din 07-mai-2003

Hotarirea 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii

publicat in M.Of. 305 din 07-mai-2003

Ordinul 35/2003 pentru aprobarea Metodelor de măsurare şi analiză folosite la determinarea substanţelor prioritare/prioritare periculoase din apele uzate evacuate şi apele de suprafaţă

publicat in M.Of. 305 din 07-mai-2003

Ordinul 127/2003 pentru aprobarea Procedurii de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele naţionale de comunicaţii electronice punct-multipunct în banda de 3,5 GHz

publicat in M.Of. 305 din 07-mai-2003