Rasfoire documente

Ordinul 512/2003 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3/2003 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov in cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2003

Decizia 131/2003 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (3), (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, aprobata si modificata prin Legea nr. 323/2001, precum si ale art. 16 alin. (1) si (2) si ale art. 17 alin. (1), (3) si (4) din Hotararea Guvernului nr. 622/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2003

Hotarirea 425/2003 privind darea in administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generala a finantelor publice a judetului Ialomita a unui imobil proprietate publica a statului

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2003

Hotarirea 426/2003 privind darea in administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generala a finantelor publice a judetului Dambovita a unui imobil proprietate publica a statului

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2003

Hotarirea 427/2003 privind transferul, fara plata, al unor materiale scoase definitiv din rezerva de mobilizare a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei catre Compania Nationala de Cai Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2003

Hotarirea 429/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Administratiei Nationale ''Apele Romane'' in domeniul public al judetului Ialomita si in administrarea Consiliului Judetean Ialomita

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2003

Hotarirea 433/2003 privind aprobarea participarii Romaniei in anul 2003 la Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminarii (2001-2006), precum si plata contributiei financiare aferente participarii in anul 2003 la acest program

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2003

Hotarirea 434/2003 privind aprobarea platii unui procent de 50% din contributia Romaniei pe anul 2003 la Agentia Mondiala Antidoping

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2003

Hotarirea 435/2003 pentru aprobarea platii contributiei voluntare, in dolari S.U.A., a Guvernului Romaniei la Fondul pentru dezvoltarea proiectelor din cadrul Organizatiei Cooperarii Economice a Marii Negre, pe anul 2003

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2003

Hotarirea 436/2003 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generala a finantelor publice Caras-Severin in administrarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale - Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca Caras-Severin

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2003

Hotarirea 437/2003 privind darea in administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generala a finantelor publice a judetului Iasi si in administrarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale - Directia generala de munca si solidaritate sociala Iasi a unor imobile proprietate publica a statului

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2003

Hotarirea 438/2003 pentru aprobarea amendamentului convenit la Bucuresti la 16 decembrie 2002 si la Zagreb la 19 decembrie 2002 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2003

Ordinul 357/2003 pentru modificarea anexelor nr. 1, 4 si 6 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 23/15/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadru sistemului de asigurari sociale de sanatate

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2003

Ordinul 181/2003 pentru modificarea anexelor nr. 1, 4 si 6 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 23/15/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadru sistemului de asigurari sociale de sanatate

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2003