Rasfoire documente

Procedura din 2003 DE IMPLEMENTARE a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sustinere a investitiilor realizate de catre intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a intreprinderilor mici si mijlocii

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2003

Decizia 98/2003 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Codul de procedura penala

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2003

Decizia 120/2003 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 59 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2003

Ordinul 51/2003 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sustinere a investitiilor realizate de catre intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a intreprinderilor mici si mijlocii

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2003

Ordinul 103/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R 16-2003, editia 1, ''Cerinte tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, repararea, intretinerea, revizia, verificarea si exploatarea instalatiilor de transport pe plan inclinat pentru materiale''

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2003

Ordinul 210/2003 pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT C 3-2003, editia 1, ''Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor - butelii cu capacitate pana la 26 litri pentru GPL'', aprobata prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 86/2003

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2003

Decizia 144/2003 privind modificarea si completarea Deciziei nr. 78/2003 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2003